Praktische info

Kom je langs voor een les bij yoga2go?
Draag soepel zittende kleding
De oefeningen doen we in de zaal op blote voeten
Eigen yoga mat meenemen bij voorkeur.
Tijdens de lessen is er ruimschoots aandacht voor persoonlijke begeleiding en correctie
Het stellen van vragen mag zowel voor als tijdens als na de les
Bij klachten graag van te voren aangeven bij de betreffende docent
Alle betalingen gelieve via momoyoga
Yoga2go
Rabobank te Castricum
IBAN: NL23 RABO 01435.26.758
[table “” not found /]

Aansprakelijkheid
Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen stelt Yoga2go zich niet aansprakelijk voor materiële- en/of letselschade.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Elk cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.

Als je medicijn(e) gebruikt, hoge bloeddruk of een andere aandoening hebt waar je niet zeker van bent, neem eerst contact op met je (huis)arts en laat je docent weten vóór dat je aan yoga begint.